Udział w delegacji Senatu Berlina do Poznania i Warszawy w celu wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy z ośrodkami wzornictwa w Polsce oraz prezentacji wzornictwa niemieckiego dla polskich firm przemysłowych.
home     działalność     kontakt     nowości